Výzva k partnerství MAS v OPZ+ (komunitní aktivity)

Termín podání přihlášky: do 15. 6. 2022

MAS Hřebeny, z.s. vyzývá subjekty, působící v území MAS Hřebeny k podání přihlášky pro výběr partnerů, kteří mají zájem získat v letech 2023–2025 finanční podporu pro svou činnost v oblasti komunitních aktivit OPZ+. Vybraný partner MAS Hřebeny může získat finanční podporu (max. 50.000 Kč/ročně) pro volnočasové aktivity:

  • vícedenní tábory nebo soustředění pro děti, mládež a rodiny s dětmi, se kterými celoročně pracuje
  • uspořádání komunitní kulturní, společenské, sportovní či jiné akce v regionu MAS

Více informací naleznete zde Operační program Zaměstnanost+, vč. PŘIHLÁŠKY (výběr partnerů KA).