Výzva pro zájemce o čerpání finanančních prostředků z OPZ+ (zaměstnanostní programy)

Jednou z podporovaných aktivit v rámci CLLD a oblasti financované prostřednictvím Operačního programu OPZ+ pro období 2021-2027 jsou ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY. MAS Hřebeny v současné době připravuje Akční plán, do kterého v souladu se svým Strategickým plánem zařazuje i tuto oblast, přičemž hlavním záměrem je „Podpora chráněných míst, dílen či tréninkových míst; rekvalifikace a rozvoj pracovních míst“. Více informací viz připojená Výzva – oblast 5 Zaměstnanostní programy.