Členové spolku

  • O nás  >  Členové spolku

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na území MAS s výjimkou zaměstnanců spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na území MAS, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Všechny informace ke členství, práva a povinnosti členů a sumář činností spolku upravují platné stanovy.

Výše členských příspěvků

Členský příspěvek je splatný při přijetí člena do spolku v plné výši. Na základě usnesení ustavující členské schůze z 25. 6. 2020 je schválena výše ročních členských příspěvků následovně:

  • fyzické osoby = 500 Kč
  • právnické osoby = 1.000 Kč
  • 5 Kč/obyv. pro člena, který je obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s maximální výší příspěvku 15.000 Kč (počet obyvatel se stanovuje dle údajů ČSÚ k 31. 12. předchozího kalendářního roku).

Seznam členů MAS k 30. 9. 2020:

 

č. člen Statutární zástupce Sektor Lokace Zájem
1. Bojanovice Mgr. Václav Branný veřejný – obec Bojanovice 2
2. Bratřínov Dagmar Holková veřejný – obec Bratřínov 4
3. Čisovice Zuzana Kuthanová veřejný – obec Čisovice 2
4. Hvozdnice JUDr. Helena Kučerová veřejný – obec Hvozdnice 2
5. Jíloviště Ing. Vladimír Dlouhý veřejný – obec Jíloviště 2
6. Klínec Bc. Markéta Polívková veřejný – obec Klínec 2
7. Kytín Miloslav Holý veřejný – obec Kytín 4
8. Líšnice Hana Navrátilová veřejný – obec Líšnice 1
9. Mníšek pod Brdy Mgr. Magdalena Davis, Ph.D. veřejný – obec Mníšek p/B 1
10. Trnová Zdeněk Pekárek veřejný – obec Trnová 2
11. Zahořany Roman Mikulášek veřejný – obec Zahořany 4
12. Jan Abt soukromý – FO Líšnice 3
13. Martina Pochmanová soukromý – FO Mníšek p/B 3
14. Jitka Barlová soukromý – FO Zahořany 1
15. Magdaléna o.p.s. Mgr. Ondřej Sklenář soukromý – PO Mníšek p/B 1
16. Racing cars Performance a.s. Jirka Pekárková soukromý – PO Trnová 4
17. Kompart group s.r.o. Ing. Jan Doubrava MBA soukromý – PO Klínec 1
18. Martin Šimák soukromý – FO Kytín 3
19. Ing. Zdeněk Kvíz Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. soukromý – PO Bratřínov 3
20. TJ Sokol Čisovice Petr Mathauser soukromý – PO Čisovice 4
21. Zdeněk Kvíz soukromý – FO Bratřínov 3
22. Mgr. Eduard Navara soukromý – FO Mníšek p/B 4
23. Klaas s. r. o. Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. soukromý – PO Bratřínov 3
24. Adolf Trachta soukromý – FO Čisovice 3
25. Martin Šťastný soukromý – FO Líšnice 2
26. AVBOX s. r. o. Roman Lepší soukromý – PO Mníšek p/B 4