Integrovaný regionální operační program

Dotace  >  IROP

CLLD IROP MAS Hřebeny 2021 – 2027

V rámci CLLD v programovém období 2021 – 2027 je součástí aktivit MAS Hřebeny, z.s. programový rámec IROP. Témata relevantní pro CLLD v IROP jsou – bezpečná doprava, cyklodoprava, veřejná prostranství, hasiči, vzdělávání, sociální služby, kulturní památky, městská a obecní muzea a knihovny, cestovní ruch. Jedná se o investiční projekty zaměřené na infrastrukturu a pořízení vybavení. Důležitá dokumentace:

  • vyhlášené výzvy MAS Hřebeny:

Témata relevantní pro CLLD v IROP na území MAS Hřebeny dle schváleného PR IROP jsou:

Pro ostatní témata nebude MAS Hřebeny, z.s. vzhledem k výši celkové alokace prostředků vyhlašovat žádné výzvy!