Kontrolní a monitorovací komise

Funkční období členů: od 20. 9. 2023

Funkční období Kontrolní a monitorovací komise je tři (3) roky od jejího zvolení.

Kontrolní a monitorovací komise vykonává činnosti v souladu se Stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájem
1. Obec Bojanovice veřejný – obec 2
2. Obec Trnová veřejný – obec 2
3. Adolf Trachta soukromý – FO 3
4. Eduard Navara (předseda) soukromý – FO 4
5. Zdeněk Kvíz soukromý – FO 4