Seznam projektů

Dotace  >  IROP > Seznam projektů

 

Zde jsou zveřejněny seznamy přijatých projektových záměrů v rámci jednotlivých výzev, vč. jejich bodového ohodnocení v CLLD IROP MAS Hřebeny 2021 – 2027.

    1. Kontrolni-list-pro-hodnoceni-Hasici_VK
    2.