2024

Dotace  >  OPZ+ > Komunitní tábory > 2024

 

 

 

Název projektu:        Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo:      CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace:     1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Rozdělení alokace:

 
 
 
 
 
 

Více informací: Martina Jocovová, jocovova@mashrebeny.cz