Výbor

Funkční období členů: od 25. 6. 2020

Funkční období Výboru je tři (3) roky od jeho zvolení.

Výbor je výkonným orgánem spolku a vykonává činnosti v souladu se stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájmová skupina
1. Obec Klínec  (předseda) veřejný – obec 2
2. Město Mníšek pod Brdy veřejný – obec 1
3. Obec Hvozdnice veřejný – obec 2
4. Obec Zahořany veřejný – obec 4
5. Jan Abt soukromý – FO 3
6. Martina Pochmanová soukromý – FO 3
7. Jitka Barlová soukromý – FO 1
8. Magdaléna o. p. s. soukromý – PO 1
9. Racing cars Performance a.s. soukromý – PO 4