Výbor

Funkční období členů: od 21. 6. 2023

Funkční období Výboru je tři (3) roky od jeho zvolení.

Výbor je výkonným orgánem spolku a vykonává činnosti v souladu se Stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájmová skupina
1. Obec Klínec  (předseda) veřejný – obec 2
2. Město Mníšek pod Brdy veřejný – obec 1
3. Obec Hvozdnice veřejný – obec 2
4. Obec Zahořany veřejný – obec 4
5. Montessori Institute Prague s. r. o. soukromý – PO 1
6. Martina Droppa soukromý – FO 3
7. Jitka Barlová soukromý – FO 1
8. Magdaléna o. p. s. soukromý – PO 1
9. AV BOX, Roman Lepší soukromý – PO 4