Komunitní centrum

Dotace  >  OPZ+ > Komunitní centrum

 

 

 

Název projektu: Podpora komunitně vedeného místního rozvoje v regionu MAS Hřebeny

Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_008/0000294

Období realizace: 1. 4. 2023 – 31. 3. 2026

Projekt řeší podporu komunitně vedeného místního rozvoje a posílení aktivního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na území MAS Hřebeny. Klíčovou součástí projektu je zřízení a provoz komunitního centra, který zajišťuje organizace Magdaléna, o.p.s. a Město Mníšek pod Brdy v roli partnerů projektu.

Odborní pracovníci organizace Magdaléna, o. p. s. jsou zodpovědní za poskytování včasné intervence pro skupiny dětí a dospívajících, zajištění aktivit volnočasového odpoledního klubu pro ohrožené děti a dospívající ve věku 9-19 let či vedení tematických setkání pro rodiče, pedagogy a další zájemce z řad dospělých. Město Mníšek pod Brdy realizuje pomocí svých kvalifikovaných pracovníků neformální vzdělávání ohrožených sociálních skupin a vzdělávací a společenské akce pro seniory v rámci jejich komunitního života.

Komunitní centrum se nachází na adrese Městského kulturního střediska v Mníšku pod Brdy.

Mezi další aktivity projektu patří rozvoj meziobecní spolupráce a síťování dostupných služeb v regionu, koordinovaná a sdílená podpora cílových skupin napříč všemi službami či rozvoj komunitních vazeb prostřednictvím podpory spolkové činnosti a lokálního setkávání.

Cíl projektu: podpora osob při řešení problémů zejména v oblasti sociálního začleňování, posilování vzájemných vztahů v komunitě a předcházení rizikového chování dětí a mládeže. MAS Hřebeny prostřednictvím projektu aktivizuje lidi v komunitě, podpoří soudržnost a funkčnost rodiny a přirozené vazby v komunitě s cílem zlepšovat kvalitu života ohrožených osob i dalších obyvatel v regionu.

Partneři projektu:

Instagram Volnočasu MníšekFacebook Volnočasu Mníšek

Více informací: Martina Jocovová, jocovova@mashrebeny.cz