Sociální služby (IROP č. 49)

Dotace  >  IROP > Výzvy MAS > Sociální služby

Infrastruktura sociálních služeb – sociální služby definované a poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů.

Podporován bude nákup budov, zařízení a vybavení, výstavba budov a stavební úpravy, které vytvoří podmínky pro kvalitní poskytování ambulantních a terénních sociálních služeb a pobytových služeb prevence (s výjimkou podpory pobytových sociálních služeb, která je v rámci Národního plánu obnovy). Vytvoření, obnova a zkvalitnění materiálně technické základny těchto nových a stávajících sociálních služeb pro práci s cílovými skupinami.

 

Úplné znění výzvy:

Oznámení o změně Výzvy MAS 01 – IROP 049/01/SOC

Výzva MAS 01 – IROP 049/01/SOC

Povinné přílohy:

Důležité dokumenty: