Organizační struktura

  • O nás  >  Organizační struktura

Organigram-mash

 

 

Podíly sektorů

Soukromý podnikatelský sektor 13 38 %
Veřejný sektor – obce 11 32 %
Soukromý neziskový sektor 10 30 %
Celkem 34 100 %

 

Podíly zájmových skupin

č. 1 – Sociální rozvoj regionu 6 18 %
č. 2 – Rozvoj infrastruktury regionu 8 24 %
č. 3 – Péče o krajinu regionu 10 29 %
č. 4 – Komunitní rozvoj regionu 10 29 %
Celkem 34 100 %