KS MAS SK

Dotace  >  KS MAS SK

MAS Hřebeny, z. s. získala v roce 2023 neinvestiční dotaci od Krajského sdružení MAS Středočeského kraje, a to na projekty související s podporou cestovního ruchu a rozvojem území MAS. Dotace pro rok 2023 byla ve výši 51 000 Kč. Finanční prostředky dotace byly využity na provozní náklady v rámci dotace IROP a OPTP související s aplikací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje.

 

KS MAS Středočeského kraje je sdružení 27 místních akčních skupin, působících ve Středočeském kraji. KS MAS Středočeského kraje sdružuje členy NS MAS ČR, kteří jsou zároveň řádnými členy KS MAS Středočeského kraje a od 8. 2. 2019 také přidružené členy KS MAS Středočeského kraje.

Zobrazení KS MAS SK na mapě: