Komunitní centrum (projekt OPZ+)

MAS Hřebeny zahájila dílčí aktivity svého realizačního projektu v programu OPZ+. Projekt řeší podporu komunitně vedeného místního rozvoje a posílení aktivního začleňování znevýhodněných skupin obyvatel na území MAS Hřebeny. Klíčovou součástí projektu je zřízení a provoz komunitního centra, který zajišťuje organizace Magdaléna, o.p.s. a Město Mníšek pod Brdy v roli partnerů projektu.