Členové spolku

  • O nás  >  Členové spolku

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na území MAS s výjimkou zaměstnanců spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na území MAS, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Všechny informace ke členství, práva a povinnosti členů a sumář činností spolku upravují platné stanovy.

Výše členských příspěvků

Členský příspěvek je splatný při přijetí člena do spolku v plné výši. Na základě usnesení č. C1/23/7 členské schůze z 12. 4. 2023 je schválena výše ročních členských příspěvků následovně:

  • fyzické osoby = 500 Kč
  • právnické osoby = 1.000 Kč
  • 10 Kč/obyv. pro člena, který je obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s maximální výší příspěvku 30.000 Kč (počet obyvatel se stanovuje dle údajů ČSÚ k 31. 12. předchozího kalendářního roku).

Seznam členů MAS k 31. 1. 2023:

 

č. člen Statutární zástupce Sektor Lokace Zájem
1. Bojanovice Mgr. Václav Branný veřejný – obec Bojanovice 2
2. Bratřínov Dagmar Holková veřejný – obec Bratřínov 4
3. Čisovice Zuzana Kuthanová veřejný – obec Čisovice 2
4. Hvozdnice JUDr. Helena Kučerová veřejný – obec Hvozdnice 2
5. Jíloviště Ing. Vladimír Dlouhý veřejný – obec Jíloviště 2
6. Klínec Bc. Markéta Polívková veřejný – obec Klínec 2
7. Kytín Miloslav Holý veřejný – obec Kytín 4
8. Líšnice Hana Navrátilová veřejný – obec Líšnice 1
9. Mníšek pod Brdy Ing. Petr Digrin, Ph.D. veřejný – obec Mníšek p/B 1
10. Řitka Mgr. Kamil Abbid veřejný – obec Řitka 1
11. Trnová Zdeněk Pekárek veřejný – obec Trnová 2
12. Zahořany Pavel Přecechtěl veřejný – obec Zahořany 4
13. Jan Abt   soukromý – FO Líšnice 3
14. Martina Pochmanová   soukromý – FO Mníšek p/B 3
15. Jitka Barlová   soukromý – FO Zahořany 1
16. Magdaléna o.p.s. Mgr. Ondřej Sklenář soukromý – PO Mníšek p/B 1
17. Racing cars Performance a.s. Jirka Pekárková soukromý – PO Trnová 4
18. Martin Šimák   soukromý – FO Kytín 3
19. Ing. Zdeněk Kvíz Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. soukromý – PO Bratřínov 3
20. TJ Sokol Čisovice Petr Mathauser soukromý – PO Čisovice 4
21. Zdeněk Kvíz   soukromý – FO Bratřínov 3
22. Mgr. Eduard Navara   soukromý – FO Mníšek p/B 4
23. Klaas s. r. o. Ing. Zdeněk Kvíz, Ph.D. soukromý – PO Bratřínov 3
24. Adolf Trachta   soukromý – FO Čisovice 4
25. Martin Šťastný   soukromý – FO Líšnice 2
26. AVBOX s. r. o. Roman Lepší soukromý – PO Mníšek p/B 4
27. SK Mníšecko z.s. Jiří Hrdlička soukromý – PO Mníšek p/B 4
28. Rodinná farma Bratřínov, s. r. o. Mgr. Helena Pelcová soukromý – PO Bratřínov 3
29. Pavel Jeřábek   soukromý – FO Mníšek p/B 3
30. Družstvo Eurosignal Pavel Ježdík soukromý – PO Mníšek p/B 2
31. NMA s. r.o. Jaroslav Novák soukromý – PO Líšnice 4
32. BIOS fit z. s. Bc. Linda Sevaldová soukromý – PO Mníšek p/B 3
33. Zuzana Čepičková   soukromý – FO Líšnice 1
34. Montessori Institute Prague s. r. o. Miroslava Vlčková soukromý – PO Bojanovice 1
35. Daniel Březina   soukromý – FO Zahořany 3
36. Jana Chvátalová   soukromý – FO Mníšek p/B 1