Členové spolku

  • O nás  >  Členové spolku

Členem Spolku se může na základě písemné přihlášky stát každá fyzická osoba starší osmnácti (18) let s trvalým pobytem v obci na území MAS s výjimkou zaměstnanců spolku v trvalém pracovním poměru nebo právnická osoba se sídlem či provozovnou v obci na území MAS, která souhlasí se stanovami a cíli spolku. Všechny informace ke členství, práva a povinnosti členů a sumář činností spolku upravují platné stanovy.

Výše členských příspěvků

Členský příspěvek je splatný při přijetí člena do spolku v plné výši. Na základě usnesení č. C1/24/9 členské schůze z 13. 5. 2024 je schválena výše ročních členských příspěvků následovně:

  • fyzické osoby = 500 Kč
  • právnické osoby = 1.000 Kč
  • 10 Kč/obyv. pro člena, který je obcí dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, s maximální výší příspěvku 30.000 Kč (počet obyvatel se stanovuje dle údajů ČSÚ k 31. 12. předchozího kalendářního roku).

Seznam členů MAS k 1. 1. 2024:

č. Člen Statutární zástupce Sektor Lokace Zájem
1 Bojanovice Mgr. Bc. Václav Branný Veřejný – obec Bojanovice 2
2 Bratřínov Dagmar Holková Veřejný – obec Bratřínov 4
3 Čisovice Zuzana Kuthanová Veřejný – obec Čisovice 2
4 Hvozdnice JUDr. Helena Kučerová, Ph. D. Veřejný – obec Hvozdnice 2
5 Jíloviště Ing. Vladimír Dlouhý Veřejný – obec Jíloviště 2
6 Klínec Bc. Markéta Polívková Veřejný – obec Klínec 2
7 Kytín Miloslav Holý Veřejný – obec Kytín 4
8 Líšnice Hana Navrátilová Veřejný – obec Líšnice 1
9 Mníšek pod Brdy Ing. Petr Digrin, Ph.D. Veřejný – obec Mníšek pod Brdy 1
10 Řitka Mgr. Kamil Abbid Veřejný – obec Řitka 1
11 Trnová Zdeněk Pekárek Veřejný – obec Trnová 2
12 Zahořany Pavel Přecechtěl Veřejný – obec Zahořany 4
13 Jan Abt Jan Abt Soukromý – FO Líšnice 3
14 Martina Droppa Martina Droppa Soukromý – FO Mníšek pod Brdy 3
15 Jitka Barlová Jitka Barlová Soukromý – FO Zahořany 1
16 Magdaléna o. p. s. Ing. Veronika Šťastná Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 1
17 Racing cars Performance a. s. Jitka Pekárková Soukromý – PO Trnová 4
18 Zdeněk Kvíz Ing. Zdeněk Kvíz Soukromý – FO Bratřínov 3
19 TJ Sokol Čisovice Petr Mathauser Soukromý – PO Čisovice 4
20 Eduard Navara Mgr. Eduard Navara Soukromý – FO Mníšek pod Brdy 4
21 Adolf Trachta Adolf Trachta Soukromý – FO Čisovice 3
22 Martin Šťastný Martin Šťastný Soukromý – FO Líšnice 2
23 AVBOX s. r. o. Roman Lepší Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 4
24 SK Mníšecko z. s. Jiří Hrdlička Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 4
25 Rodinná farma Bratřínov, s. r. o. Mgr. Helena Pelcová Soukromý – PO Bratřínov 3
26 Družstvo Eurosignal Pavel Ježdík Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 2
27 NMA s. r. o. Jaroslav Novák Soukromý – PO Líšnice 2
28 BIOS fit z. s. Linda Sevaldová Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 4
29 Zuzana Čepičková Zuzana Čepičková Soukromý – PO Líšnice 1
30 Montessori Institute Prague s. r. o. Miroslava Vlčková Soukromý – PO Bojanovice 1
31 Daniel Březina Daniel Březina Soukromý – FO Zahořany 3
32 Jana Chvátalová Jana Chvátalová Soukromý – FO Mníšek pod Brdy 1
33 Základní článek hnutí Brontosaurus Kandík Pavel Jeřábek Soukromý – PO Mníšek pod Brdy 4
34 Montessori školy Andílek – mateřská a základní škola o.p.s. Mgr. Hana Chramostová Soukromý – PO Bojanovice 4