Výběrová komise

Funkční období členů: od 11. 10. 2021

Funkční období Výběrové komise je jeden (1) rok od jejího zvolení.

Výběrová komise vykonává činnosti v souladu se stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájem
1. Obec Bratřínov, Dagmar Holková (předseda) veřejný – obec 4
2. Pavel Jeřábek soukromý – FO 3
3. NMA s. r. o., Jaroslav Novák soukromý – PO 1