Výběrová komise

Funkční období členů: od 21. 6. 2023

Funkční období Výběrové komise je jeden (1) rok od jejího zvolení.

Výběrová komise vykonává činnosti v souladu se Stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájem
1. Obec Bratřínov, Dagmar Holková veřejný – obec 4
2. Obec Jíloviště, Ing. Vladimír Dlouhý veřejný – obec 2
3. Pavel Jeřábek soukromý – FO 3
4. NMA s. r. o., Jaroslav Novák soukromý – PO 2
5. Daniel Březina (předseda) soukromý – FO 3
6. Pavel Král soukromý – FO 1
7. Jana Chvátalová soukromý – FO 1