Organizační struktura

  • O nás  >  Organizační struktura

Organigram-mash

 

 

Podíly sektorů

Soukromý podnikatelský sektor 12 46 %
Veřejný sektor – obce 11 42 %
Soukromý neziskový sektor 3 12 %
Celkem 26 100 %

 

Podíly zájmových skupin

č. 1 – Sociální oblast 5 19 %
č. 2 – Infrastruktura 7 27 %
č. 3 – Environmentální oblast 6 23 %
č. 4 – Kultura, sport, tradice 8 31 %
Celkem 26 100 %