Výběrová komise

Funkční období členů: od 29. 9. 2020

Funkční období Výběrové komise je jeden (1) rok od jejího zvolení.

Výběrová komise vykonává činnosti v souladu se stanovami MAS Hřebeny. Všichni členové orgánu splňují podmínku svéprávnosti a bezúhonnosti ve smyslu právního předpisu upravujícího živnostenské podnikání.

 

Č. Název subjektu Sektor Zájem
1. Martin Šimák (předseda) soukromý – FO 3
2. Obec Čisovice veřejný – obec 2
3. TJ Sokol Čisovice soukromý – PO 4