Interní postupy

Dotace  >  IROP > Interní postupy

Interní postupy jsou zpracovány s cílem stanovit jednotná závazná pravidla v oblasti řízení výzev a hodnocení a výběru projektových záměrů výzev MAS (viz schéma interního hodnocení projektů).

Interní postupy jsou zpracované jako dokument pro programové období 2021-2027 pro realizaci Programového rámce IROP v rámci realizace SCLLD MAS Hřebeny, z. s.

 

 

Interní postupy, šablony, formuláře a další dokumenty Verze Platné od
Interní postupy MAS pro IROP 2021-2027 1 17. 5. 2023
Šablona projektového záměru 1 17. 5. 2023
Hodnotící kritéria projektových záměrů IROP – Sociální služby 1 17. 5. 2023
Hodnotící kritéria projektových záměrů IROP – Vzdělávání 1 17. 5. 2023
Hodnotící kritéria projektových záměrů IROP – Hasiči 1 21. 6. 2023
Rozpočet projektu 1 17. 5. 2023
Vyjádření o souladu projektového záměru se SCLLD 1 17. 5. 2023
Jednotný formulář pro vyřizování žádosti o přezkum 1 17. 5. 2023
Vzdání se práva podat žádost o přezkum 1 17. 5. 2023
Formulář čestného prohlášení 1 17. 5. 2023
Vzor plné moci/pověření IROP 1 17. 5. 2023
Etický kodex 1 17. 5. 2023
Kontrolní list pro hodnocení – Sociální služby 1 17. 5. 2023
Kontrolní list pro hodnocení – Vzdělávání 1 17. 5. 2023
Kontrolní list pro hodnocení – Hasiči 1 21. 6. 2023
Podklady pro hodnocení (49. výzva IROP – Sociální služby) 1 17. 5. 2023
Podklady pro hodnocení (48. výzva IROP – Vzdělávání ZŠ) 1 17. 5. 2023
Podklady pro hodnocení (61. výzva IROP – Hasiči) 1 21. 6. 2023
8 tipů jak zviditelnit váš projekt 1 17. 5. 2023
Interní postupy IROP 2021-2027 (prezentace) 1 12. 7. 2023