Vzdělávání (ZŠ – IROP č. 48)

Dotace  >  IROP > Výzvy MAS > Vzdělávání

Infrastruktura základních škol ve vazbě na odborné učebny a rekonstrukce učeben neúplných škol:

  • podpora vybudování, modernizace a vybavení odborných učeben ZŠ ve vazbě na přírodní vědy, polytechnické vzdělávání, cizí jazyky, práci s digitálními technologiemi;
  • budování vnitřní konektivity škol;
  • budování zázemí pro školní družiny a školní kluby umožňující zvyšování kvality poskytovaných služeb;
  • rekonstrukce učeben neúplných škol.

Doprovodná část projektu: budování a modernizace doprovodné infrastruktury zázemí školy; zázemí pro školní poradenská pracoviště a pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami (např. klidové zóny, reedukační učebny); zázemí pro pedagogické i nepedagogické pracovníky škol vedoucí k vyšší kvalitě vzdělávání ve školách (např. kabinety); vnitřního i venkovního zázemí pro komunitní aktivity při ZŠ vedoucí k sociální inkluzi (např. veřejně přístupné prostory pro sportovní aktivity, knihovny, společenské místnosti), které by po vyučování sloužilo jako centrum vzdělanosti a komunitních aktivit.

 

Úplné znění výzvy:

Výzva MAS 02 – IROP 048/01/VZD

Povinné přílohy:

Důležité dokumenty: