Hasiči (IROP č. 61)

Dotace  >  IROP > Výzvy MAS > Hasiči

Podpora JSDH kategorie jednotek požární ochrany II, III a V

Oprávnění žadatelé: Obce, které zřizují jednotky sboru dobrovolných hasičů zařazené do kategorie jednotek požární ochrany II, III a V (§ 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů).

Vyhlášená výzva je zaměřena na výstavbu a rekonstrukci požárních zbrojnic, pořízení požární techniky, věcných prostředků požární ochrany. Rovněž podporuje vybudování a revitalizaci umělých vodních požárních nádrží v obcích. Integrované projekty předkládané do 61. výzvy IROP musí být v souladu s příslušnou strategií CLLD.

Znění nadřazené výzvy ŘO – 61. výzva IROP – Hasiči – SC 5.1 (CLLD), platné od 30. 5. 2023.

 

Úplné znění výzvy:

Oznámení o změně Výzvy MAS 03 – IROP 061/01/HAS

Výzva MAS 03 – IROP 061/01/HAS

Povinné přílohy:

Důležité dokumenty: