Komunitní tábory (projekt OPZ+)

MAS Hřebeny pokračuje v rámci svého realizačního projektu v programu OPZ+ v dílčích aktivitách na podporu spolkové činnosti a lokálního setkávání. Cílem je podpořit provozovatele komunitních venkovských táborů, soustředění apod., kteří na území MAS Hřebeny dlouhodobě působí a celoročně zajišťují péči o děti v době mimo školní vyučování. Více informací týkajících se podmínek pro aktivitu a podávání žádostí o příspěvek na stránce Komunitní tábory.