Nová zelená úsporám LIGHT

Podávat žádosti do programu Nová zelená úsporám light lze od 9. ledna 2023 při splnění požadovaných podmínek, detaily naleznete na této stránce NZÚL.