Strategie území MAS Hřebeny pro období 2021-2027 schválena!

Splnili jsme další z několika kroků potřebných k získání finanční podpory projektů v našem regionu. Ukázalo se, že se společně dokážeme zamyslet nad tím, co náš region potřebuje a co bychom rádi v budoucnosti chtěli zlepšit. Na vzniku dokumentu se začalo pracovat už loni na podzim. V době covidové jsme se scházeli vesměs virtuálně a letos na jaře jsme se již sešli na několika pracovních fórech osobně, kde jsme probrali, co jsou naše priority a vize. Názory a nápady jsme vyslechli od členů MAS Hřebeny i spousty aktivních obyvatel Mníšecka a zástupců spolků, kteří dostali prostor i v dotazníkovém šetření. Takže šlo o společnou práci a my bychom všem rádi poděkovali za podporu, podněty, nápady a hlavně zapojení! Finální podobu strategie najdete na MAS Hřebeny SCLLD 2021+