Operační program Zaměstnanost+

Výzvy MAS  >  OPZ+

 

 

 

VÝZVA PRO ZÁJEMCE O ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ MAS HŘEBENY V RÁMCI OPZ+

Jednou z podporovaných aktivit v rámci CLLD a oblasti financované přes OPZ+ pro období 2021-2027 jsou

 

ZAMĚSTNANOSTNÍ PROGRAMY

 

Jejich hlavním cílem je přispět ke snížení lokální nezaměstnanosti vybraných cílových skupin a takéu umožnit uplatnění kreativních jedinců ve prospěch komunity. MAS Hřebeny v současné době připravuje Akční plán, do kterého v souladu se svým Strategickým plánem zařazuje i tuto oblast, přičemž hlavním záměrem je

 

Podpora chráněných míst, dílen či tréninkových míst; rekvalifikace a rozvoj pracovních míst

 

V rámci této oblasti budou do Akčního plánu zařazeny konkrétní projekty, které naplňují tento cíl a jsou v souladu s vymezenou charakteristikou v rámci vypsané Výzva – oblast 5 Zaměstnanostní programy.

 

MAS Hřebeny proto oslovuje všechny zájemce, kteří by chtěli svůj projektový záměr v této oblasti konzultovat a následně jej zařadit do Akčního plánu MAS s předpokladem financování ze zdrojů OPZ+, aby svůj stručný projektový návrh (max. 1 strana A4) zaslali se svými kontaktními údaji na adresu mashrebeny@mashrebeny.cz, a to nejpozději do 31.1.2022. V měsíci únoru Vás budeme kontaktovat, společně posoudíme Váš záměr a dle možností zařadíme do Akčního plánu MAS Hřebeny.