Organizační struktura

  • O nás  >  Organizační struktura

Organigram-mash

 

 

Podíly sektorů

Soukromý podnikatelský sektor 15 48 %
Veřejný sektor – obce 11 36 %
Soukromý neziskový sektor 5 16 %
Celkem 31 100 %

 

Podíly zájmových skupin

č. 1 – Sociální rozvoj regionu 5 16 %
č. 2 – Rozvoj infrastruktury regionu 8 26 %
č. 3 – Péče o krajinu regionu 9 29 %
č. 4 – Komunitní rozvoj regionu 9 29 %
Celkem 31 100 %